Universities Supporting Victims of Sexual Violence: Training for Sustainable Services

About (English version): 
This research project, led by Brunel University London with 7 partners and 7 associate partners across 7 European countries, aims to develop innovative training for university staff who may respond to disclosures of sexual violence, and to embed this within institutions. We will conduct ‘best practice’ reviews in English and local languages, and use this learning to develop training programmes appropriate to our cultural and institutional contexts. Each partner university will pilot a training model with 80 of its own staff and conduct an independent evaluation of it. The learning from these evaluations will be shared across the partnership, and the training models made available in perpetuity and free of charge, via an online portal. The project began on March 1st 2016 and will end with an international conference in November 2017. It is funded by the European Commission’s DG Justice, Rights, Equality and Citizenship Programme (DAPHNE strand).
About (Original language): 
Suport a les víctimes de les violències sexuals en el context universitari: Creant models estables de formació En aquest projecte de recerca, coordinat per la universitat Brunel de Londres, hi participen set socis i altres set socis col·laboradors de set països europeus, té com a objectiu dissenyar models formatius dirigits a facilitar que el personal universitari sàpiga reconèixer i donar una primera resposta davant de situacions de violència sexual. Amb aquesta finalitat, l’anàlisi de les polítiques universitàries en resposta a les violències de gènere i de les formacions existents a escala internacional, tant en anglès com en la llengua de cada soci del projecte, oferirà idees per dissenyar cursos adaptats a les especificitats culturals i institucionals de cada universitat participant. Les universitats sòcies del projecte pilotaran i avaluaran la formació amb 80 professionals de la seva institució. Els resultats del procés de formació i avaluació, es compartiran amb els socis i a la web del projecte es difondrà en format lliure l’informe final, així com tots els models formatius. El projecte va començar al març del 2016 i terminarà amb la presentació dels resultats en una conferència internacional que tindrà lloc a Londres al novembre del 2017. USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) està cofinançat per la Comissió Europea DG Justícia, Programa de Drets , Igualtat i Ciutadania ( línia DAPHNE ).

Share the project

Comments

Add new comment