Kit de formació: gènere, TIC i activisme

About (original language): 

En aquestes pàgines repassarem teories feministes i postfeministes de les tecnologies, coneixerem algunes eines 2.0, ens aproparem a bones pràctiques amb les TIC i abordarem mesures de seguretat a la xarxa. Oferim aquest kit de formació per tal de convidar a repensar la forma en què treballem per la transformació social i de fomentar un debat necessari per aprofitar les múltiples possibilitats que ens obren les TIC, sense deixar de tenir present una perspectiva crítica i feminista.

About (English version): 

Through these pages we will review feminist and post-feminist theories of technologies, discover some 2.0 tools, as well as approach some ICT good practices and on-line security measures. We offer this training kit to invite you to rethink the way we work to promote social transformation and necessary debates to take advantage of the many possibilities that ICT open, while taking into account a critic and feminist perspective.

File: 
Type of resource: 
Media Type: 
Digital Document (pdf, doc, ppt, txt, etc.)
Language(s): 
Catalan
Date created: 
2013
Is this resource freely shareable?: 
Shareable
Intended target sector: 
Total energy: 
125

Share the resource

Comments

Add new comment