Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - The Netherlands Institute for Social Research

About (original language): 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd -  sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP is opgericht  bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Het Koninklijk Besluit is per 1 april 2012 vervangen door de 'Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus' (zie rechterkolom).

Nederland kent nog twee planbureaus. Het oudste is het Centraal Planbureau (CPB) dat zich vooral bezig houdt met economische ontwikkelingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concentreert zich vooral op de ruimtelijke inrichting alsook de duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving.

About (English translation): 
The Netherlands Institute for Social Research ¦ SCP is a government agency which conducts research into the social aspects of all areas of government policy. The main fields studied are health, welfare, social security, the labour market and education, with a particular focus on the interfaces between these fields. The reports published by SCP are widely used by government, civil servants, local authorities and academics.
Keywords: 
Postal address: 
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Netherlands
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Stakeholder group: 
Phone: 
+31 (0)70-3407000
Email: 
info@scp.nl

Share the organisation

Relations

Relations
"Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - The Netherlands Institute for Social Research"
produces ->
- -
"Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - The Netherlands Institute for Social Research"
<- collaborates with ->
- -