Committee on Gender Balance in Research, Norway - KIF committee

About (original language): 

(Source: KIF-kommités website april 16, 2014):

Kommité för kønsbalanse i forskning (KIF-kommité) 2014-2017

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017. Tidigare komitéer f.o.m. 2004: Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

Komiteen har som formål å støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, og dermed medvirke til økt likestilling mellom kvinner og menn.

Om mandatet

Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet. Kunnskapsdepartementet ønsker å holde muligheten åpen for å omforme eller utvide Komité for kjønnsbalanse i forskning til også å omfatte arbeid for mangfold i forskning i løpet av mandatperioden. Begrunnelsen er at reglene mot diskriminering favner videre enn kjønnsdiskriminering, og at argumentene for en viss aktivisme for kjønnsbalanse i akademia også er gyldige med hensyn til annen type diskriminering. En slik omforming/utvidelse vil kunne innebære endring av komiteens mandat og sammensetning, og Kif-komiteen vil i tilfelle bli aktivt involvert i endringsprosessen.

About (English translation): 
COMMITTEE FOR GENDER BALANCE IN RESEARCH, NORWAY (quote from the KIF committee website April 16, 2014): Launched in 2004, the KIF committee has now completed three terms. The third committee changed its name from the Committee for Mainstreaming – Women in Science to the Committee for Gender Balance in Research. The fourth KIF committee has been appointed to serve from 1 January 2014 to 31 December 2017. It is chaired by Professor Curt Rice. The Committee will support and provide recommendations on measures that can contribute to the mainstreaming of the gender equality efforts at the institutions within the university and college sector as well as the research institute sector. The Committee may also contribute to an overall awareness-raising around issues connected to the skewed gender balance in academia and the research sector. Actors and institutions in the university and college sector and in the research institutes sector, departments and the Research Council of Norway will be able to apply for advice from the Committee.
Postal address: 
c/o Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) Pilestredet 46 B
NO-0167 Oslo
Norway
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Phone: 
+47-22 45 39 66
Email: 
kif@uhr.no

Share the organisation

Relations

Relations
"Committee on Gender Balance in Research, Norway - KIF committee"
produces ->
- -