Cena Milady Paulové 2009  -  2014

About (original language): 

Cenu Milady Paulové ustavilo v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a každoročně ji ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., udílí významné české badatelce za celoživotní přínos vybranému vědeckému oboru. Ocenění nese jméno české historičky Milady Paulové, první ženy, která získala právo přednášet na univerzitě a později se stala také první profesorkou na našem území. Smyslem Ceny Milady Paulové je veřejně a také formou finančního daru ocenit a zviditelnit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je udílena za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena Milady Paulové byla dosud udělena badatelkám působícím v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje, v ekonomii, chemii, v oblasti historických věd, ve farmakologii a toxikologii a v oblasti stavebního inženýrství a architektury. Publikace, kterou máte před sebou, představuje laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové v letech 2009 až 2014.

Total energy: 
308

Share the resource

Relations

Resource relations
"Cena Milady Paulové 2009  -  2014"
<- is produced by
Comments

Add new comment