El Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques

About (original language): 

El Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques impulsat per l'Institut Interuniversitària en Estudis de Dones i Gènere (iiEDG) format per grups de recerca i investigadores de la UAB, UB, UdG, UVIC-UCC i URV, té com a objectiu la innovació en la investigació científica d'excel•lència en els estudis sobre dones, gènere i feminismes mitjançant aproximacions transversals i interdisciplinàries.

La investigació promoguda per Doctorat Interuniversitària en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques s'articula en vuit línies o àmbits fonamentals. Aquestes vuit línies estan avalades per investigadors i investigadors pertanyents a Grups de Recerca Consolidats per la Generalitat de Catalunya, Grups de Recerca reconeguts per els Universitats i per investigadores individuals responsables de projectes competitius. Aquest professorat treballa també en col•laboració i intercanvi amb especialistes d'altres universitats internacionals i de l'Estat espanyol.

Les vuit línies són les següents:

1.- Territori, Migració, Globalització.
2.- Treball, temps i mercats.
3.- Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets.
4.- Moviments socials, activismes, polítiques de gènere.
5.- Relacions de poder i violències patriarcals.
6.- Educació i valors.
7.- Salut: promoció, tecnologies i diversitat.
8.- Llenguatge, comunicació i produccions artístiques.

El nombre de places ofertes és de 10 places.

About (English version): 

Interuniversity doctoral studies in gender: cultures, societies and politics is organized by the l'Institut Interuniversitària en Estudis de Dones i Gènere (iiEDG) based upon the cooperation of research groups by the Autonomous University of Barcelona, University of Barcelona, University of Girona, University of Vic and University Rovira i Virgili.
It's principle research lines are:
1. Territory, migration and globalization
2. Labour, time and markets
3. Identities, relations and groups: social constructions and rights
4. Social movements, activism, gender politics
5. Power relations and patriarchical violence
6. Education and values
7. Health: promotion, technologies and diversity
8. Language, communication and art productions.
10 places are offered on an annual basis.

Type of resource: 
Media Type: 
Dynamic Content (website,portal, blog, newsfeed, etc.)
Language(s): 
Catalan
Spanish
Date created: 
2015
Is this resource freely shareable?: 
Shareable
Scientific discipline: 
Country coverage: 
Intended target sector: 
Total energy: 
216

Share the resource

Relations

Resource relations
"El Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques"
<- is produced by
Comments

Add new comment