Gender Equality & Research: What is it about?

Seminář představí význam zahrnutí aspektů genderu a pohlaví do výzkumné činnosti. Dále představí možnosti, jak integrovat analýzu na základě genderu a pohlaví do řešených výzkumných témat v různých vědních disciplínách. Seminář odborně zaštítí organizace Yellow Window, která se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání v oblasti genderové rovnosti ve výzkumných institucích a integrace genderové dimenze do výzkumu a evropských projektů.
Seminář proběhne ve formě přednášky a diskuse v anglickém jazyce.

Description of the event (english translation): 

The seminar will present the importance of including aspects of gender and sex in research activities. Also present opportunities to integrate a gender analysis and gender into current research topics in different disciplines.
Seminar will held in English.

Date(s): 
Wednesday, September 23, 2015 (All day)
Country: 
City: 
Prague 6 - Dejvice
Street: 
Technická 3, budova A, zasedací místnost rektora
ZIP: 
166 28
Venue: 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Keywords: 
Scientific discipline: 
Outreach: 
National
Type of event: 
Seminar
Gender and Science taxonomy: 

Share the event

Relations

Event relations
Comments

Add new comment