Centre for Gender Studies / Centrum genderových studií / Charles University in Prague

About (original language): 

Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovištěm Filozotické fakulty Univerziy Karlovy v Praze, které bylo v roce 1998 založeno jako sekce katedry sociální práce FF UK.

About (English translation): 
Centre for Gender Studies is teaching and professional workplace Faculty of Art, Charles University in Prague, which was founded in 1998 as a section of the Department of Social Work.
Keywords: 
Postal address: 
nám. J. Palacha 2
Praha
Czech Republic
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Phone: 
+420 221 619 227
Email: 
gender@ff.cuni.cz

Share the organisation