Dutch Society for Gender & Health / Vereniging Gender en Gezondheid

About (original language): 

Vanwege toenemende aandacht voor  sekse en gender- gerelateerde aspecten in onderzoek naar ziekte en gezondheid alsook in de gezondheidszorg, bestaat er behoefte aan een platform waarin onderzoekers hun wetenschappelijke activiteiten kunnen uitwisselen en verdiepen. Momenteel bestaat een dergelijke vereniging niet in Nederland. Een aantal Europese landen heeft wel zo’n vereniging (Italië, Oostenrijk, Duitsland, Zweden). Nu het ZonMw Programma Gender & Gezondheid van start is gegaan, is de behoefte aan een dergelijke vereniging evident en ook expliciet uitgesproken door indieners van de voorstellen. Een Dutch Society for Gender & Health is een logische stap naar een verduurzaming van de onderzoeksdoelen van de Alliantie Gender & Gezondheid.

Share the organisation