Women Inc. Network

About (original language): 

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Waar vrouwen volwaardig participeren in de samenleving en waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht sekse. Dit komt niet alleen vrouwen ten goede, maar versterkt de samenleving in al haar facetten: haar economie en kennisniveau, welzijn en cultuur, veerkracht en potentie. Pas wanneer voor vrouwen de basis op orde is, geld en gezondheid, kunnen zij zich verder ontwikkelen. Daarom vormen deze twee thema’s de uitgangspunten van onze activiteiten.

WOMEN Inc. is een onafhankelijk en uniek netwerk dat de rol en participatie van vrouwen in de Nederlandse samenleving vergroot. Dat doen we door concrete doelen te stellen, de weg ernaartoe te ontrafelen, gerichte acties bij betrokken partijen op de agenda te zetten en het proces in beweging te houden. Hierbij is de stem van vrouwen leidend.

About (English version): 

WOMEN Inc. strives for a world in which women are equal to men. Where women participate fully in society and where everyone has equal opportunities regardless of gender. This not only benefits women, but strengthens society in all its aspects: its economy and knowledge, welfare and culture, resilience and potential. Only when the foundation is in place for women, money and health, they can develop. Therefore, these two themes are the principles of Women Inc.'s activities.

WOMEN Inc. is an independent and unique network that increases the role and participation of women in Dutch society. We do this by setting concrete goals, unravel the path to them, and putting targeted actions and involved parties on the agenda to keep the process moving. Here the voice of women is leading.

Type of resource: 
Media Type: 
Dynamic Content (website,portal, blog, newsfeed, etc.)
Language(s): 
Dutch
Date created: 
2016
Is this resource freely shareable?: 
Shareable
Total energy: 
210

Share the resource

Comments

Add new comment