Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikts

About (original language): 

Hur görs kön och vetenskaplig kvalitet vid kollegial bedömning? Utifrån vilka premisser bedöms genusforskning och andra tvärveten skapliga och kritiska perspektiv? Vilka konsekvenser får akademins ojämställda och ojämlika villkor för hur forskningsfinansiella organisationer bereder ansökningar om forskningsanslag? Forskningsöversikten söker besvara frågor som dessa genom en analys av svensk, nordisk och internationell forskning om jämställd het, genus och forskningsberedning. I fokus står forskningsfinansiella organisationer och de beredningsprocesser som leder fram till beslut om fördelning av anslag. Forskning om fördelningsutfall, kollegial bedömning, beredningsgrupper, ansökningsbeteende och partiskhet sammanfattas, problematiseras och diskuteras med ojämställdhet, men även ojämlikhet, i blickfånget.

About (English version): 

The current system for research funding may be reinforcing the gender-unequal structures in academia. This is the conclusion of a research review presented by the Swedish Secretariat for Gender Research today. In the review, published in Swedish and titled Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt, Louise Grip and Fredrik Bondestam have compiled and analysed international research on how inequalities related to gender and other factors are created and challenged in the allocation of research funding.

Type of resource: 
Media Type: 
Digital Document (pdf, doc, ppt, txt, etc.)
Language(s): 
Swedish
Date created: 
2015
Is this resource freely shareable?: 
Shareable
Total energy: 
141

Share the resource

Relations

Resource relations
"Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikts"
<- is summarized by
- -
"Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikts"
<- is produced by
Comments

Add new comment